De vzw

Hierbij wat praktische informatie mbt onze vzw. Om inzicht te krijgen in onze organisatiestructuur kan je hier een kijkje nemen.

Naam: Jeugdkaratekamp vzw

Zetel : Reibroekstraat 61 – 9850 Nevele
Ondernemingsnummer : 0861831934

Uittreksel uit de statuten: Artikel 3 : De v.z.w. heeft als doel het organiseren van meerdaagse kampen voor de jeugd in een omgeving waarbinnen de karatesport kan worden beoefend in de meest gunstige omstandigheden, onder de vorm van trainingen, instructies en initiaties, gecumuleerd met andere activiteiten, zoals initiaties en beoefening van andere sporten, cultuur, recreatie, zonder limitatief opgesomd te zijn.