Historiek

Het jeugd-karatekamp werd opgericht in 1989 door Marnix De Vos. Het kreeg zijn allereerste vestiging te Wachtebeke, op de camping van het provinciaal domein Puyenbroeck. 24 deelnemers (‘pioniers’) waren toen ingeschreven en konden volop genieten van 2 karatetrainingen per dag. ‘s Avonds werden allerlei activiteiten georganiseerd die soms heel angstaanjagend konden zijn, maar desalniettemin… just plain old FUN!

Jaar na jaar groeide het aantal deelnemers uit, waardoor men niet meer op die camping kon blijven. Het jeugdkaratekamp is nadien veranderd naar 3 verschillende locaties.

In 1995 behaalde het jeugdkaratekamp zijn piek-moment en had 121 inschrijvingen, voornamelijk deelnemers uit Oost-Vlaamse karateclubs.
Veel publiciteit hoefde er eigenlijk niet gemaakt te worden… mond-aan-mond-reclame was de beste publiciteit voor het kamp. Door de positieve reacties kon het zich verder opbouwen.
Naarmate het aantal deelnemers groeide, moest ook de kampbegeleiding uitbreiden om voldoende monitoring en supervisie te kunnen voorzien. De organisatie stelt veiligheid als topprioriteit en kan die ook garanderen door max. 8 deelnemers toe te vertrouwen aan 1 begeleider. Dit betekent dat er ongeveer een 20-25 tal begeleiders nodig waren.
Die werden voornamelijk gerekruteerd uit de deelnemers die jammer genoeg te oud waren geworden om nog deel te nemen, maar die na 2 jaar proef volwaardig begeleider konden worden.

Het jaar 2000 betekende een ommekeer voor het jeugd-karatekamp. Marnix De Vos, oprichter van het jeugdkaratekamp, zag dat alle geleverde inspanningen hun vruchten hadden geworpen… en zag dat het goed was! Hij zocht dan ook naar een plaatsvervanger die de organisatie van het jeugdkamp zou overnemen. Zelf hij is nog steeds lid van de huidige raad van bestuur.

Dirk Goderis en Dossche Marleen, ouders van 2 deelnemers, wilden niet dat het karatekamp hier zou eindigen en begonnen met volle moed aan een tocht vol wildernissen, nl. de overname en organisatie van het jeugdkaratekamp. De meesten staan er niet bij stil welk werk zo’n organisatie met zich meebrengt: tenten huren, opzetten en afbreken, hulp vinden om dit te doen, inschrijvingen afhandelen, domein afhuren, locaties zoeken, begeleiders stimuleren en motiveren, begeleiders rekruteren, publiciteit maken, leden aansporen, enz…
Gedurende 5 jaren hebben ze dit schitterend klaargespeeld waardoor het jeugdkaratekamp open bloeide tot een erkende instantie, die zich niet meer beperkte leden van VKV, maar ook van VKF.

In 2005, 16 jaar later, is het jeugdkaratekamp een vzw geworden met een raad van bestuur samengesteld uit volwaardige karateka’s, goed voor 16 jaar kampervaring. Ook de begeleiders kennen het reilen en zeilen van het kamp uit het hoofd en zijn nog even enthousiast als toen ze zelf deelnamen. Sommigen hebben alle karatekampen meegemaakt zonder er ook maar 1 te missen.

In 2005 werd het jeugdkaratekamp overgenomen door enkele oud-deelnemers namelijk Kim De Mits, Annelies Vanachter, Jan Vandevelde en dit onder leiding van Griet Bonamie.
De vzw kreeg een bepaalde structuur en organigram waarbij zowel de directie, groepsleiders als animatoren wisten wat hen te doen stond en bij wie ze terecht konden.
Deze structuur zorgde voor een betere communicatie waardoor iedereen wist waar zijn verantwoordelijkheden lagen.
Voor het eerst introduceerde de vzw ook een animatorcursus die door vrijwilligers gevolgd moest worden, gekoppeld aan een examen. Dit wordt nog steeds toegepast. Elke animator hoort te slagen voor dit examen dat jaarlijks vernieuwd wordt. De cursus omvat onderwerpen zoals veiligheid, de vzw., rechten en plichten van het kind, hoe omgaan met kinderen, hoe omgaan met bepaalde thema’s bij de jeugd, oplossen van conflicten en begeleidend spelen.
Dit alles vormt de sterkte van het kamp waardoor ouders steeds tevreden en vol vertrouwen hun kinderen aan de organisatie toevertrouwen.

In 2006, introduceerde de vzw voor het eerst ook een cursus tot groepsleider, waarbij elementen als coaching, feedback geven, het leiden van een team en coördinatie aan bod komen. Deze cursus en een geslaagd examen zorgen ervoor dat je verantwoordelijk kan worden van een team animatoren die een bepaalde leeftijdscategorie beheren.

Na het kamp van 2007, werd de fakkel van de organisatie overgedragen aan Jan Vandevelde en medeverantwoordelijke Annelies Vanachter, die samen met hun team groepsleiders Florian Declercq, Karen Billiet en Diedrik De Mits het jeugdkaratekamp doen verder leven.
2008 heeft alle records gebroken met meer dan 125 inschrijvingen. Het jeugdkaratekamp heeft toen jammer genoeg enkele deelnemers heeft moeten teleurstellen omdat men anders de veiligheid niet kon garanderen.
In 2009 vierde het jeugdkaratekamp zijn 20ste verjaardag met een lekkere BBQ voor alle deelnemers van dat jaar. Een festijn van jewelste.

In 2011 veranderde het één en ander binnen de organisatie toen Niki De Brucker en Jeroen Bonamie groepsleiders van de B-groep werden en Inge Billiet assistent-kampverantwoordelijke werd.
De populariteit van de vzw neemt toe en de begeleiders worden een jaartje ouder. Sommigen gaan een gezinnetje stichten, beginnen aan hun eerste carrière, waardoor de prioriteiten veranderen.

In 2013 zijn er ook een aantal verschuivingen met de blik op de toekomst. Inge nam de leiding over en de groepsbegeleiders bestaan vanaf nu uit Lies Pieters, Jeroen Bonamie en Niki De Brucker.

Een stevige basis was al gezet in 2013 maar voor 2014 vergezelde Kristof Vermeulen Inge als assistent-kampleider. Maar het is niet altijd evident om een werksituatie te combineren met nevenactiviteiten. In 2015 neemt Niki (eerder verantwoordelijke B-groep) dan ook de taak van assistent-kampleider voor haar rekening. Als groepsleider van de B-groep kregen we een nieuw duo: Evelyn en Maxime. Beide al heel wat jaren actief binnen de karate en het karatekamp!

Vanaf 2016  heeft Niki De Brucker de leiding overgenomen met als assistente Inge Billiet. Lies Pieters en Jeroen Bonamie besloten dat het tijd werd om de fakkel opnieuw door te geven. Het team werd verder aangesterkt met Jakob Van de Vaerd, Maxime De Hon en Evelyn Naessens.

In 2018, moesten we jammer genoeg op zoek naar een nieuwe locatie. Na vele kilometers rijden en verschillende locaties te bezoeken kunnen we met veel trots zeggen dat we verhuizen naar de sportsite van Oudenaarde. Een groot sportdomein met heel wat potentieel. We zijn trots op hetgeen we bereikt hebben en waren heel enthousiast om het ook in 2018 alles in goede banen te leiden.

Nu, in 2020 is het al de 3e editie in Oudenaarde. Alles verloopt al heel vlot. We hopen natuurlijk dat we dit jaar even leuk wordt als anders!

 

Een hardcore team van begeleiders geeft niet op en het jeugdkaratekamp is steeds op zoek naar nieuw begeleidend talent. Voel je je jong, ben je een spring-in-het-veld, karateka, liefst (ex-)deelnemer van het jeugdkamp en is verantwoordelijkheid aan jou besteed? Aarzel niet om contact op te nemen via de website.

Op naar het volgende kamp!