Inschrijvingsvoorwaarden

Bij deze enkele voorwaarden betreft deelname aan het Jeugdkaratekamp

  1. Inschrijving houdt in dat U toestemming geeft om foto’s van de deelnemers te publiceren op sociale media, meer bepaald op de website en de officiële Facebookpagina van het Jeugdkaratekamp;
  2. de deelnemer dient een geldige vergunning te hebben bij de Vlaamse Karate Federatie (VKF), voornamelijk om reden van verzekering. Zo niet, dan moet dit aangevraagd worden. Voor meer informatie neemt U contact op met [email protected];
  3. de inschrijving is pas definitief wanneer we naast het inschrijvingsformulier ook de betaling ontvangen hebben. De datum van betaling geldt als inschrijvingsdatum van het Jeugdkaratekamp;
  4. bij annulatie wordt het inschrijvingsgeld gedeeltelijk teruggestort:
    • vóór 1 juli van het desbetreffende jaar wordt een administratieve bijdrage van €20 aangerekend; U ontvangt een bedrag van €170 terug;
    • vanaf 1 juli van het desbetreffende jaar wordt een bedrag van € 50 aangerekend om reden van reeds aangegane uitgaven; U ontvangt een bedrag van €140 terug;
    • vanaf 15 juli van het desbetreffende jaar is er geen terugbetaling meer mogelijk omdat zo goed als alle kosten dan geëngageerd zijn.

Nota: Wij bekijken iedere situatie met geldige redenen afzonderlijk