Overzicht kosten per deelnemer

Na 30 jaar is ons kamp gegroeid tot een van de meest veilige, goedkoopste, sportiefste, kwalitatiefste en plezantste jeugdkampen in Vlaanderen met de beste karate instructeurs die België te bieden heeft. Het volledige kamp wordt georganiseerd door vrijwilligers die uw kind een fantastische ervaring willen doen beleven en dit brengt natuurlijk bepaalde kosten met zich mee.

Zoals de ‘anciens’ wel al gezien hebben, zijn we in 2018 verhuisd wegens organisatorische redenen. Een nieuwe locatie betekende jammer genoeg ook een klein verlies qua financieel budget.

Wij willen graag voor een democratische prijs deze uitzondelijke kwaliteit blijven aanbieden! Het allerbelangrijkste is de ‘eigenheid’ van het kamp bewaren!

Wij zijn een vzw, willen geen winst maken en daarom willen we zo transparant mogelijk een overzicht geven in de kosten verdeling per deelnemer aan ons kamp.

Waar gaat het geld naartoe vragen jullie zich af? (Kosten per deelnemer berekend op jaar 2018)

  • 24 euro om begeleiders te kunnen voorzien (voorbereiding, vorming, maaltijden e.d.)
  • 79 euro voor de logistiek (tenten, sporthal, zwembad, materiaal…)
  • 8 euro voor onze trainers (d.w.z. 1 euro per training 😉)
  • 61 euro gaat naar maaltijden, geleverd door traiteur en een echt frietkot!
  • Kleinere kosten worden door de rest eventueel betaald zoals administratiekosten, nevenactiviteiten, promotie e.d.

Door het kleine verlies dat we geleden hebben vorig jaar en de onvoorziene grote kost van tenten (+/- 2000 euro meer dan voorzien) dat we vanaf 2019 moeten betalen, zijn we genoodzaakt om onze prijs op te slaan naar €190.